ТВ ЕМИСИЈЕ

МАЈСКИ КАЈАКШКИ КУП 2016ККК"Лиман" на РТВЕмисија ПоздравЖивим спортски-Милица СтаровићРТВ Милица Старовић
Милица Старовић и Мирослав Томић