ТРЕНУТНО НИСМО У МОГУЋНОСТИО ДА ВРШИМО ОБУКУ НОВИХ ЧЛАНОВА РЕКРЕАЦИЈЕ. БИВШИ ТАКМИЧАРИ, КОЈИ СУ ВЕЋ ЧЛАНОВИ КЛУБА МОГУ НАСТАВИТИ ДА ТРЕНИРАЈУ РЕКРЕАТИВНО