ШКОЛА РЕКРЕАТИВНОГ КАЈАКА

Школа рекреативног кајака почиње у мају месецу, а завршава се у септембру, јер смо условљени временским приликама. Изутетно, по вашој жељи, можете се уписати и током зимских месеци, али у том случају обука у кајаку почиње кад се стекну временски услови за то.


  • Сви полазници пролазе проверу пливања и морају имати потврду о лекарском прегледу
  • Обука се врши у посебним кајацима за рекреацију који су стабилнији
  • Нема старосног ограничења
  • Чланарина за први месец са обуком је 3000 динара, а за наредне месеце 2000 динара
  • Рекреативци који две године не изађу на воду морају поново проћи кроз месец обуке